Ondernemersadvies en Coaching
Ervaar meer geluk in je werk of je eigen onderneming. 

Wat is nu een ACT® meting?

ACT staat voor Analytical Competence Tool en is gekoppeld aan het HBM gedachtengoed. HBM staat voor Human Being Management. HBM onderscheid zich van HRM door naast de cultuur en de structuur ook rekening te houden met de natuur van de mens.

Met een ACT meting meet je welke van je competenties wérkelijk bij jou horen (wat jouw natuur is) en welke aangeleerd zijn. Bij een ACT meting kies je uit 24 competenties de 10 competenties die het beste bij jou passen. Daarnaast maak je uit 8 afbeeldingen een keuze welke het beste en welke het minste bij je passen. Omdat er bij die afbeeldingen geen uitleg gegeven is, maak jij jouw keuze helemaal op basis van je eigen interpretatie. Daarbij spelen jouw onbewuste voorkeuren een rol. Dit laatste maakt de ACT meting uniek en maakt dat je veel meer over jezelf te weten komt dan bij andere metingen.

 

Wat kom je te weten?

Door die afbeeldingen te combineren met jouw competenties, krijg je een beeld van wat nu van nature goed bij jou past en wat je in de loop van je leven hebt aangeleerd. Wat goed bij je past geeft je energie. Het aangeleerde kun je enorm goed: daar heb je je uitstekend in ontwikkeld. Maar in dat aangeleerde schuilt ook het risico. Als je op dat vlak onder druk komt te staan, ga je plots ander gedrag laten zien wat minder effectief is. Bovendien vreet dat energie waardoor je er oververmoeid van raakt.
Bij je natuurlijke competenties speelt dat risico niet. Daar kun je enorm veel van hebben en levert eerder energie op dan dat het kost, ondanks dat daar druk op komt te staan.

 

Wat heb je er aan?

Met de uitkomsten van de ACT meting kom je dus enorm veel te weten over hoe je nu werkelijk in elkaar steekt. Veel meer dan met de meeste andere metingen, omdat die meestal alleen maar kijken naar je competenties en je niet weet of die nu van nature bij je passen.

Wanneer je met de ontwikkeling van je competenties aan de slag gaat, kun je je daarom beter focussen op je natuurlijke voorkeuren dan op je aangeleerde competenties.
Probeer jezelf niet als een vierkant blokje door een ronde vorm te persen!

 

Hoe nu verder?

Omdat je nu weet waar je natuurlijke kracht ligt en waar je aangeleerde competenties liggen, kun je beslissen of je er zo mee verder wil gaan. Je kunt nu ook besluiten om dingen te gaan veranderen. Je hebt nu de mogelijkheid om je te ontwikkelen in de richting die écht bij je past en je minder te focussen op dingen die minder goed bij je passen. Daar kun je in je werk gebruik van maken om te kijken hoe je je in je huidige functie ontwikkelt, maar ook om te gebruiken om gericht te kijken naar het vervolg van je loopbaan. Maar het geeft ook mogelijkheden om in je privéleven dingen anders te doen. Uiteindelijk draagt het allemaal bij om gelukkiger te worden.
Hoe die vervolgstap er voor jou uitziet hangt van jezelf af. Ik wil je daar graag over informeren.

 

Kies zelf om te doen waar je energie van krijgt!

.