Ondernemersadvies en Coaching
Ervaar meer geluk in je werk of je eigen onderneming. 

Het Nieuwe Beoordelen

“De continue dialoog waar je beter van wordt”

Mijn ambitie om mensen in hun kracht te zetten in hun leven en in hun werk komt volledig tot uiting in Het Nieuwe Beoordelen.

De uitgangspunten bij het Nieuwe Beoordelen zijn:

  • Afschaffen van het traditionele beoordelingsgesprek
  • Continue dialoog tussen medewerker en leidinggevende: 
    in het moment, informeler, focus op kwaliteiten en talenten
  • Medewerker is regisseur van de eigen ontwikkeling
  • Eenvoudige verslaglegging
  • Loskoppelen van belonen en de gesprekken
  • Werken aan een feedbackcultuur, o.a. door 360 graden en persoonlijke  feedback

Implementatie
In de nieuwe werkwijze wil je het eigen DNA van je organisatie terugzien.  In samenspraak met jou en je specifieke wensen, maken wij een expliciet op jouw praktijksituatie afgestemd plan en voeren dat vervolgens stap voor stap met jou en je team uit.

Lees in bijgaande artikel een voorbeeld van welke knelpunten we in de praktijk kunnen tegenkomen.

Knelpunten implementatie Het Nieuwe Beoordelen

Borging
Belangrijk verschil ten opzichte van het oude is de manier van vastleggen en informatie ophalen. Niet méér vastleggen dan nodig en simpelweg zelf aan je omgeving input vragen over jouw eigen functioneren. Door middel van een op maat gemaakte technologische toepassing bieden wij daarvoor een passende en eigentijdse oplossing.

 

In YibYib ziet dat er als volgt uit:

Vraag of geef 360 graden of persoonlijke feedback aan klanten en collega’s:
Leg je afspraken vast en houd dit bij: